Besluit inzake vouchers met SGR-dekking vanwege Corona (Covid-19)

4 augustus 2020

In aanmerking nemende dat:

  1. Het bestuur van SGR met goedkeuring van de Raad van Toezicht op 14 maart 2020 besloten heeft dat met ingang van 16 maart 2020 door aan SGR deelnemende organisatoren uitgegeven vouchers tijdelijk onder de dekking van de garantieregeling van SGR worden gebracht in de zin van artikel 3 van die garantieregeling welk besluit op 28 mei 2020 is verlengd tot 1 september 2020;
  2. Dit besluit zag op (toeristische) reizen die al op 16 maart 2020 geboekt waren doch geannuleerd moesten worden omdat de reizen ten gevolge van het om zich heen grijpende Covid-19 virus niet meer uitgevoerd konden worden;
  3. Op dat moment niet te voorzien was wanneer weer reizen geboekt konden worden en uitgevoerd konden worden;
  4. De situatie zich voor zou doen dat nadien landen weer open zouden gaan voor toeristische reizen (code geel) en dat er naar deze landen nieuwe reizen zijn geboekt maar dat tussen het moment van boeken van deze reizen en moment van vertrek de code wordt aangepast naar oranje zodat ook deze reizen ten gevolge van Covid-19 geannuleerd moesten worden;
  5. De Staat der Nederlanden aan SGR een leningsfaciliteit ter beschikking stelt die SGR in staat stelt om bij financieel onvermogen van reisondernemingen consumenten schadeloos te stellen door aan hen de waarde van de vouchers te vergoeden overeenkomstig de SGR-Garantieregeling en SGR-Statuten;
  6. Het bestuur van SGR vastgesteld heeft dat er zowel bij consumenten als bij reisondernemingen onduidelijkheid bestaat over de SGR Garantie op vouchers;
  7. Het bestuur daarom de termijn van garantie op vouchers wenst te verlengen voor alle in 2020 uitgegeven vouchers met betrekking tot reizen die ten gevolge van het Covid-19 virus moesten of moeten worden geannuleerd tot en met 31 december 2020 zodat alle betrokkenen duidelijkheid wordt verschaft;
  8. Door het nemen van dit besluit alle in 2020 vouchers uitgegeven vanwege het Covid-19 virus onder SGR-garantie komen te vallen;
  9. Dit besluit dus geldt voor de (reis)overeenkomsten die (a) onder de reguliere garantie van SGR vielen bij het sluiten van de overeenkomst en; (b) door de organisator zijn of worden geannuleerd (beëindigd) op grond van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden veroorzaakt door het Covid-19 virus:
  10. Het moment van boeken van de reis niet langer bepalend is voor het wel of niet mogen verstrekken van een voucher met SGR Garantie.

 

Besluit

Bekrachtigt de besluiten van 14 maart 2020 en 28 mei 2020 en de in die besluiten gestelde voorwaarden.

Vult deze besluiten aan met het besluit om alle in 2020 uitgegeven vouchers ten gevolge van reisovereenkomsten die geannuleerd zijn ten gevolge van het Covid-19 virus dus ook voor reisovereenkomsten gesloten na 16 maart 2020, onder de garantie van SGR in de zin van artikel 3 SGR-garantieregeling te brengen.

Verlengt derhalve de termijn van de besluiten van 14 maart 2020 en 28 mei 2020 met vier maanden tot en met 31 december 2020.

Dit besluit is goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Rotterdam, 4 augustus 2020.