Faillissement VOF Reisbureau Manon Staal

9 september 2021

Op 7 september 2021 is VOF Reisbureau Manon Staal, handelend onder TravelXL Reisbureau Manon Staal, gevestigd te Eersel, failliet verklaard.  Andere (franchise-)ondernemingen die handelen onder de merknaam TravelXL vallen buiten dit faillissement.

SGR is nog in afwachting van de klantgegevens en alle overige informatie. Zodra wij inzicht hebben in alle informatie, zullen wij klanten die bij of via Reisbureau Manon Staal een reis hebben geboekt, informeren. Wacht alstublieft geduldig af en houd onze website in de gaten voor de laatste updates.

In alle gevallen geldt dat wij dringend adviseren geen betalingen meer aan Reisbureau Manon Staal te doen voor nog niet aangevangen reizen, ook niet op uitdrukkelijk verzoek van de curator. Betalingen gedaan na 9 september 2021 worden niet meer door SGR gegarandeerd.

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar sgr@sgr.nl met als onderwerp
‘Reisbureau Manon Staal’