SGR en vouchers met SGR dekking vanwege Corona (Covid-19)

15 mei 2020

SGR en vouchers met SGR dekking vanwege Corona (Covid-19)

SGR was van plan vandaag te laten weten of sprake zal zijn van wel of geen verlenging van de termijn (na 1 juni 2020) voor uitgifte van zogenaamde Corona-vouchers met SGR garantie, maar is op dit moment niet in staat om een zorgvuldig besluit te nemen.

Bij de besluitvorming spelen in ieder geval de volgende elementen een rol:

  • Het gegeven dat door overheidsmaatregelen voor een nog onbepaalde tijd het reizen wordt afgeraden of verboden waardoor meer reizen moeten worden geannuleerd.
  • Onder deze omstandigheden is sprake van een aanzienlijke toename van het schaderisico van SGR.
  • De middelen van SGR zijn niet onbeperkt en van SGR kan niet worden verwacht dat zij binnen haar doelstelling meer uitkeert op vouchers dan waarvoor zij middelen beschikbaar heeft.
  • SGR onderzoekt hiervoor momenteel mogelijke oplossingen mede in het licht van de aanbevelingen op dit punt van de Europese Commissie van woensdag jl.

Het besluit over al dan niet verlenging van de termijn wordt zo spoedig mogelijk genomen.

Rotterdam, 15 mei 2020