Stand van zaken afhandeling TravelBird claims

11 april 2019

Actuele cijfers:
In het faillissement van TravelBird heeft SGR circa 36.000 TravelBird claims (betreft 50.000 gedupeerden) ontvangen. Daarnaast heeft SGR in samenwerking met TUI inmiddels meer dan 13.000 reizen uitgevoerd.

Naar aanleiding van onze laatste update en door verschillende e-mails die door SGR naar claimindieners zijn verstuurd, hebben een ruim aantal TravelBird klanten hun claim gecorrigeerd en/of aangevuld. Dat heeft er mede voor gezorgd dat er op dit moment meer dan de helft van alle claims zijn uitbetaald of is de reis uitgevoerd. De resterende claims betreffen situaties die hieronder worden weergegeven.

Betalingsspecificatie ontvangen, maar nog geen betaling bijgeschreven?
Wanneer een claim volledig is afgewikkeld en kan worden uitbetaald, ontvangt de indiener een betaalspecificatie. Het kan daarna 2 weken duren voordat de betaling op het opgegeven bankrekeningnummer bijgeschreven is. Indien een claim is afgewezen, wordt de indiener hier via de e-mail van op de hoogte gesteld.

Overzicht resterende claims

Creditcard of PayPal betalingen:
Een meerderheid van de lopende claims zijn betaald met creditcard of Paypal. Deze Travelbird klanten hebben wij per e-mail verzocht om naast de afwijzing van hun creditcardmaatschappij of PayPal ook een ingevulde Akte van Cessie toe te voegen aan hun claim. Wij hebben inmiddels een aantal Aktes van Cessie ontvangen, waarin essentiële informatie ontbreekt. Ook wordt het overdrachtsformulier niet altijd door de degene die de reis heeft betaald maar een medereiziger ondertekent. Het is voor SGR niet mogelijk om de vordering rechtmatig over te nemen zonder een correct ingevuld overdrachtsformulier. Hier vindt u een voorbeeld Akte van Cessie . Deze kunt u als hulpmiddel gebruiken bij het invullen van het document.

Om de afhandeling van deze claims te versnellen en te vergemakkelijken, maken wij het mogelijk om de afwijzing van de creditcardmaatschappij ingevulde Akte van Cessie te mailen naar claim@sgr.nl. Wij kunnen uw formulier op die manier direct controleren en aan uw claim toevoegen.

  • Heeft u uw afwijzing en Akte van Cessie al gemaild naar claim@sgr.nl? U hoeft niets te doen.
  • Heeft u uw afwijzing en Akte van Cessie nog niet ingevuld en verstuurd? Doe dit alsnog, zodat wij uw claim kunnen afhandelen.
  • Heeft u uw Akte van Cessie toegevoegd aan uw claim in het SGR portal? Controleer of alle velden zijn ingevuld en de juiste hokjes zijn afgevinkt. Voor een snellere afhandeling mag u uw afwijzing en Akte van Cessie ook mailen naar claim@sgr.nl

Claims die niet overeenkomen met de gegevens ontvangen van TravelBird:
SGR is als garantiefonds een uitvoeringsinstantie. Wij zijn afhankelijk van de informatie die wij ontvangen van TravelBird om de rechtmatigheid van een ingediende claim te kunnen beoordelen. Ondanks onze eerdere verzoeken om gegevens die gebruikt zijn bij TravelBird te verwerken in de claims, zijn er nog een ruim aantal claims waarvan de gegevens niet overeenkomen. De komende periode worden deze claims door ons opgepakt. De betreffende claimindieners ontvangen per e-mail bericht van SGR. Om het proces te helpen versnellen, adviseren wij TravelBird klanten wederom om in te loggen en de claim te controleren. Claims waarbij de gegevens overeenkomen worden eerder afgewikkeld.

E-mailadressen
TravelBird klanten die een e-mailadres hadden opgegeven in hun claim dat om welke reden dan ook niet overeenkwam met het e-mailadres dat zij bij hun boeking bij TravelBird hadden gebruikt, hebben van SGR een bericht ontvangen.

Reizen die nog uitgevoerd worden
Reizigers die nog op reis gaan en hun reis nog niet volledig hadden betaald aan TravelBird ontvangen van SGR per e-mail een betaallink. Vragen over de betaling van de reis kunnen gemaild worden naar klantenservice@sgr.nl.

Annuleringen
Wanneer er sprake is van een annulering, ontvangt u of heeft u bericht van ons ontvangen. Momenteel worden deze claims door een externe handler beoordeeld.

Geclaimde vouchers, toegangskaarten of restaurantbonnen
Dossiers waaruit blijkt dat er een waardebon, toegangskaart of cadeaukaart van TravelBird is ingediend, worden niet in behandeling genomen. SGR geeft geen garantie op dit soort aankopen conform artikel 3 van de garantieregeling.

Communicatie

Klantcontactservice
Bij grote faillissementen werkt SGR samen met een extern contactcenter en externe bureaus die claims afwikkelen. Vanwege privacy wetgeving kunnen wij persoonlijke gegevens niet met derden delen. Hierdoor is het op dit moment voor de externe klantenservice medewerker niet mogelijk om informatie uit een claim telefonisch te bespreken. SGR werkt momenteel aan een verbeterslag om de communicatie verder te verbeteren en waarbij de privacy van de consument wel gewaarborgd blijft. Berichten over de verdere ontwikkelingen worden via de website gecommuniceerd. Tot die tijd staat de klantenservice u graag te woord om u te helpen met alle algemene vragen en wordt u door SGR via de persoonlijke mail inhoudelijk op de hoogte gehouden.