Update Conicom BV/Interfact Travel: Uitnodiging tot claimen verstuurd

15 juli 2021

SGR heeft alle klanten van Conicom BV, handelend onder Interfact Travel en Deal & Go een uitnodiging gestuurd om een claim in te dienen

Heb je geen bericht gehad? Stuurt dan een mail naar sgr@sgr.nl met als onderwerp ‘geen uitnodiging Interfact Travel’.

Heb je een claim ingediend, maar nog geen bericht gehad van SGR? Wij hebben je claim in behandeling. Je kunt de zelf status van je claim via de portal volgen. Zodra je claim is goedgekeurd, ontvang je een bericht van SGR. Wacht dit bericht geduldig af.

Let op: heb je destijds de Reisvoucher met SGR-garantie van Interfact Travel/ Deal & Go niet geaccepteerd of de reis zelf geannuleerd? Dan val je niet onder de SGR-Garantieregeling.

English

SGR has sent all customers of Conicom BV, trading under Interfact Travel and Deal & Go an invitation to submit a claim.

If you haven’t received a message, please send an email to sgr@sgr.nl with the subject ‘no invitation Interfact Travel’.

Have you already submit a claim and didn’t receive a message from SGR? We are processing your claim. You can follow the status of your claim via the SGR-portal. Once your claim has been approved, you will receive a message from SGR. Please wait patiently for this message.

Please note: if you did not accept the voucher with SGR-Guarantee offered by Interfact Travel/Deal & Go or did you cancel the trip itself? Unfortunately, you are not covered by the SGR-guarantee

Disclaimer for translation errors
The official language of SGR is Dutch. The translation of this document was prepared with the utmost care. However, SGR does not accept any liability for errors or omissions in this translation or the direct or indirect consequences of acting or failing to act based on this translation. It is not possible to derive any rights, of whatever nature, based on this translation.