De reisagent en DTI (column)

Bron: | 21-06-2013

De aankondiging van DTI, afgelopen week, dat zij in financieel onvermogen zijn geraakt heeft bij een aantal reisagenten weer duidelijk gemaakt dat zij hun zaken niet op orde hebben. Afgezien van het feit dat de aankondiging van financieel onvermogen van DTI (overigens aangesloten bij SGST en niet bij SGR) ons niet verbaast heeft, kan SGST niet zomaar een deelnemerschap afbreken. Qua timing is het beëindigen van een deelnemerschap een vak apart. Je moet als garantiefonds niet je eigen schade gaan veroorzaken.

Wat gaat er niet goed bij reisagenten? SGST ontving weer een aantal claims van reisagenten (zowel grote als minder grote reisagenten) waarbij uit de boekingsbevestiging blijkt dat de reisagent niet duidelijk heeft gemaakt dat men alleen bemiddeld heeft. Ook worden de voorwaarden van DTI niet aan de klant kenbaar gemaakt. De ANVR disclaimer wordt niet gebruikt. Als omschrijving staat vaak alleen de naam van DTI op de bevestiging. Of de tekst: ‘voor u ingekocht’. De verkeerde ANVR voorwaarden worden van toepassing verklaard. Voor het overige blijkt uit de boekingsbevestiging niet dat DTI de reisorganisator is. Dan is volgens jurisprudentie de reisagent de wederpartij en heeft de consument dus geen overeenkomst met DTI maar met de reisagent.

Voor boekingen gemaakt bij het Duitse GTI (de moeder van DTI) is de reisagent sowieso zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. GTI is geen deelnemer aan SGST en volgens het burgerlijk wetboek (art. 7:500 lid 2) zijn reisagenten die een pakketreis verkopen van een buitenlandse reisorganisatie dus zelf verantwoordelijk. De verbazing was groot toen ik dit de afgelopen week aan een aantal reisagenten uitlegde.Dat betekent dat zowel in het eerste als in het tweede geval de reisagent zelf voor de schade moet opdraaien. SGST keert (net als SGR) alleen de schade uit die de consument heeft. Vele reisagenten denken nog steeds dat wij ook hun schade dekken. Dat is onjuist.

Het wordt tijd dat de reisagent nu eens duidelijk maakt met wie de consument een overeenkomst heeft. Indien hij dit niet duidelijk aangeeft, dan is hij zelf de wederpartij. Het zou goed zijn als de ANVR de disclaimer verplicht stelt, in plaats van als advies tekst voor te schrijven. Als de disclaimer (waaruit blijkt dat men als reisagent is opgetreden) niet wordt gebruikt, dan is men wat mij betreft gewoon opgetreden als reisorganisator. Met alle consequenties van dien.

Hopelijk zal ook de nieuwe richtlijn pakketreizen die naar verwachting 10 juli a.s. wordt gepubliceerd een verplichte tekst voorschrijven wil de reisagent niet verantwoordelijk worden gehouden als reisorganisator. Nog beter zou zijn om net als in de UK een verplichte tekst op te nemen om te laten zien dat het pakket gedekt is. Dan krijg je echt een level playing field. Dan zijn we eindelijk van dit soort discussies af en is het voor iedereen duidelijk.

(Column van Erik Jan Reuver in Reisrevue nr. 24 d.d. 14 juni 2013)