Nieuw in 2017

Bron: | 03-01-2017

Wij verwijzen SGR-deelnemers naar deze brief, waarin wij een aantal reglementswijzigingen nader toelichten.