Publicatieverslag 2015

Bron: | 09-06-2016

Het Publicatieverslag 2015 van SGR is beschikbaar.
Indien gewenst kan het volledige jaarverslag opgevraagd worden.
U kunt hiervoor een verzoek indienen via sgr@sgr.nl.