Publicatieverslag 2016

Bron: | 08-06-2017
Het Publicatieverslag 2016 van SGR is beschikbaar.
Indien gewenst kan het volledige jaarverslag opgevraagd worden.
U kunt hiervoor een verzoek indienen via sgr@sgr.nl.