Update voor reisbureaus inzake schadeafwikkeling OAD/Globe/SRC

Bron: | 16-12-2013

SGR is volop bezig met de afwikkeling van de OAD-boekingen die via reisagenten zijn gemaakt. Inmiddels is de termijn voor het indienen van claims verstreken. SGR heeft circa 12.000 claims via reisagenten ontvangen. Om deze - soms complexe - claims te kunnen beoordelen, is het SGR team met een aantal mensen uitgebreid. Behalve drie extra administratieve krachten hebben we ook een externe accountant ingeschakeld, die SGR met een team van vijf personen ondersteunt bij de beoordeling van deze claims.

Het vervelende is dat de kwaliteit van deze claims heel wisselend is. Er zijn reisagenten die het perfect aanleveren waardoor er snel beoordeeld kan worden, maar er zitten ook claims bij die heel slecht onderbouwd zijn of waar het duidelijk is dat er sprake is van verkoop op eigen naam, waardoor de claim niet kan worden uitbetaald. Alleen reisagentenboekingen die op basis van bemiddeling tot stand zijn gekomen en die aan alle criteria voldoen worden door SGR uitbetaald.

Wij verzoeken reisbureaus dringend ons niet te bellen of mailen met vragen over de status van de ingediende claim. SGR informeert individuele reisagenten periodiek over de voortgang van hun claim. Indien de claim compleet is en afgewerkt is, wordt de claim direct uitbetaald.

Wij streven ernaar om medio januari alle reisagentenclaims afgewikkeld te hebben.