Publicatieverslag 2017

Bron: | 24-05-2018

Het Publicatieverslag 2017 van SGR is beschikbaar.

Indien gewenst kan het volledige jaarverslag opgevraagd worden.
U kunt hiervoor een verzoek indienen via sgr@sgr.nl.