Aangepaste statuten, garantieregeling en deelnemersreglement

4 januari 2023

SGR maakt de aangesloten deelnemers erop attent dat vanaf 1 januari 2023 nieuwe versies van de statuten, garantieregeling en deelnemersreglement van toepassing zijn en op de website van SGR te vinden. De statuten- en reglementswijzigingen zijn op 13 december 2022 door de raad van toezicht van SGR goedgekeurd.

SGR-statuten

De statuten zijn – kort samengevat – enigszins aangepast aan de eisen van goed bestuur en er zijn bestuurstermijnen aangepast voor bestuursleden en leden van de raad van toezicht. Tevens zijn de statuten aangepast aan de situatie met betrekking tot vouchers en het Voucherfonds dit naar aanleiding van de Covid-crisis.

SGR-garantieregeling

In de garantieregeling zijn aanvullende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op vouchers en verplichtingen van consumenten die schadeclaims bij SGR indienen met betrekking tot subrogatie en cessie van vorderingen. Tevens zijn bepaalde artikelen eenvoudiger c.q. duidelijker opgeschreven.

SGR-deelnemersreglement

In het deelnemersreglement zijn bepaalde begrippen verduidelijkt en is het deelnemersreglement aangepast, ook voor onderwerpen die samenhangen met de garantieregeling. Daarnaast is ten aanzien van door deelnemers te stellen zekerheden de mogelijkheid van deposito’s op een derdengeldenrekening opgenomen. Ook is de leveringsplicht bij samenwerking met reisagenten opgenomen in het deelnemersreglement in plaats van in een aparte overeenkomst. Ten slotte zijn bepaalde artikelen eenvoudiger c.q. duidelijker opgeschreven.

Heeft u vragen over dit bericht of wilt u een ander onderwerp met ons bespreken? Neem contact met ons op via relatiebeheer@sgr.nl