Jij kunt als reisagent of als reisorganisatie alsnog deelnemen aan het Voucherfonds

21 april 2021

Heb jij je niet vooringeschreven middels het aanleveren van het ‘Aanvraagformulier’, maar wil je toch alsnog gebruikmaken van het Voucherfonds? Dat kan, omdat de door de overheid maximaal beschikbare financieringsfaciliteit van € 400 miljoen nog niet volledig is benut door het Voucherfonds om reisondernemingen van een lening te voorzien.

Je kunt, zowel als reisorganisatie of als reisagent, onder bepaalde voorwaarden tot uiterlijk 1 juli 2021 een krediet aanvragen uit het Voucherfonds door een mail te sturen naar voucherfonds@sgr.nl.
Vervolgens, na invulling van de papieren, bekijkt het Voucherfonds iedere aanvraag vanuit de bijzondere positie van pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen.

Voor de duidelijkheid: in tegenstelling tot door sommigen wordt aangenomen, kunnen ook reisagenten gebruikmaken van dit Voucherfonds. Als bijvoorbeeld de doorverkoper -in aanvulling op de doorverkoop van een pakketreis- ook zélf aanvullende reisdiensten heeft verkocht, kan voor die omzet -behaald met de aanvullende reisdienst- wél financiering worden verkregen; ook voor de eigen marge van de doorverkoper. Heeft een reisagent/bemiddelaar/doorverkoper een pakketreis van een reisorganisator doorverkocht, dan kan de doorverkoper voor dat deel van haar omzet geen financiering krijgen, maar dus wel voor de marge/provisie. De reisagent kan ook financiering krijgen over de gehele voucherwaarde als hij zelf organisator is.

En als je een lening aanvraagt vóór 1 juli 2021 betekent dat niet dat je er ook gebruik van hoeft te maken; je kunt er t.z.t. alsnog voor kiezen de lening aan je voorbij te laten gaan. Maar bij het niet aanvragen, weet je zeker dat je er geen gebruik van kunt maken.