Nieuwsbrief juli 2019

10 juli 2019

Partnermarketing programma
SGR zal op korte termijn haar partnermarketing programma uitrollen. Alle deelnemers hebben het verzoek gehad om de contactgegevens te mailen van degene die in uw organisatie verantwoordelijk is voor marketing en communicatie. Mocht u geen mail hebben gezien, neemt u dan contact op via marketing@sgr.nl

Nieuwe officemanager
SGR heeft sinds kort een nieuwe officemanager, Babette Wisbrun. Babette is in 2013 gestart als relatiebeheerder bij SGR en is Petra Breur opgevolgd. Petra is parttime gaan werken en heeft zich volledig gericht op het Calamiteitenfonds. Zij staat de calamiteitencommissie bij en werkt aan de beoordeling van schadeclaims bij het Calamiteitenfonds. Babette is uw eerste aanspreekpunt binnen SGR.

SGRZ gebruikersovereenkomst
Bent u retailer en maakt u gebruik van de retaildekking van SGRZ? Dan heeft u een gebruikersovereenkomst ontvangen. Graag ontvangen wij die terug, mocht u dat nog niet gedaan hebben. De gebruikersovereenkomst is – in het kort – er op gericht om:

  • de gebruiker (de retailer) zekerheid te verschaffen aangaande de productdekking;
  • te voorkomen dat er dubbel zekerheden over dezelfde omzet worden gesteld;
  • ervoor te zorgen dat de afdrachten correct plaatsvinden.

Wij zijn inmiddels begonnen met de beoordelingen van de jaarrekeningen. Wij constateren dat meerdere deelnemers de omzet ingekocht bij een SGRZ Retaildeelnemer wel in de jaaropgaaf aan SGR opnemen, echter geen gebruikersovereenkomst hebben getekend.
Wanneer de gebruikersovereenkomst niet is getekend zal deze omzet als risicodragend worden aangemerkt. Dit kan effect hebben op de hoogte van de door SGR te stellen bankgarantie. Daarom is het van belang om de gebruikersovereenkomst wel te tekenen en in te sturen. Mocht u hier nog vragen over hebben neemt u dan contact met ons op.

Calamiteit Sri Lanka
Op 22 april stelde de calamiteitencommissie een calamiteit vast nav de aanslagen in Sri Lanka. Op 26 april adviseerde Het Ministerie van Buitenlandse Zaken om alle toeristen van aangesloten reisorganisaties te repatriëren. Inmiddels heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies weer aangepast en kan er weer gereisd worden naar Sri Lanka. Wij adviseren u om ook de komende tijd het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken goed te volgen. Ook ontvangt het Calamiteitenfonds een groot aantal claims inzake Sri Lanka die momenteel worden beoordeeld. Gezien de drukke zomerperiode vragen wij uw geduld bij de afwikkeling van de schadeclaims.