Persbericht - SGR Bestuursbesluit inzake verlenging vouchers met SGR-garantie

29 mei 2020

Rotterdam, 29 mei 2020 – Het bestuur van SGR heeft op 28 mei 2020 het besluit genomen om vanaf 1 juni 2020 haar garantie op vouchers te verlengen vanwege geannuleerde reizen als gevolg van Covid-19.

SGR heeft hiertoe besloten vanwege de buitengewone omstandigheden en de onzekerheden in de Nederlandse reismarkt veroorzaakt door Covid-19. Om de garantie op vouchers te kunnen geven, heeft SGR met ondersteuning van de overheid voldoende mogelijkheden gecreëerd om haar garantieverplichtingen jegens de consument na te kunnen komen. Wel dient aangetekend te worden dat de middelen van SGR niet onbeperkt zijn en dat met de tijdelijke ondersteuning van de overheid dit besluit mogelijk is gemaakt.

Het gehele besluit is hier te lezen.

Lees hier de brief die de staatssecretaris van EZK naar de kamer heeft verstuurd.

Einde bericht.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ceyda Sahan – afdeling marketing communicatie en pr – via ceyda@sgr.nl
Erik Jan Reuver – directeur SGR – via reuver@sgr.nl

SGR is het grootste garantiefonds in Nederland, en het eerste garantiefonds reisgelden in Europa. SGR staat garant voor vooruitbetaalde reisgelden van consumenten, betaald aan SGR aangesloten reisorganisaties. Bij financiële problemen of faillissement van de reisorganisatie betaalt SGR, onder voorwaarden, de reis en/of het verblijf.

www.sgr.nl/news/