Update: Tenzing Travel/New Dutch Travel Company BV

17 augustus 2020

SGR heeft inmiddels alle data van Tenzing Travel ontvangen en geanalyseerd. De wijze van afhandeling van de schade is hierdoor bepaald.  

Reisagenten hebben op 14 augustus 2020 een e-mail van SGR ontvangen met instructies. Wij verzoeken u om deze e-mail goed te lezen en de handelingen op te volgen. Ook wordt in dit bericht aandacht gevraagd voor het volgende.  

Nog niet geannuleerde reizen
Nog niet geannuleerde reizen met een vertrekdatum in 2020 worden niet door SGR uitgevoerd. Voor reizen met een vertrekdatum in 2021 zal op een later moment een beslissing worden genomen. Wacht het bericht van SGR rustig af.  

Vragen kunnen gemaild worden naar tenzingreisagent@sgr.nl 

Veelgestelde vragen