Voucherfonds: Voucher met SGR-garantie

9 december 2020

Vrijwel alle reisbestemmingen staan nog op oranje, waardoor veel vouchers niet kunnen worden besteed aan nieuwe reizen. De afspraak is onder andere dat uiterlijk één jaar na uitgifte van de voucher met SGR-voucher deze (of het restant) wordt terugbetaald aan de consument.

Maar om reisbedrijven niet in financiële problemen te brengen bij het terugbetalen én de consument wél de zekerheid heeft dat hij zijn geld krijgt, heeft de overheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij via SGR aan reisondernemingen die dat willen een liquiditeitslening kan verstrekken in de vorm van een voucherfonds. De reisonderneming, deelnemer aan SGR, kan onder voorwaarden een lening aanvragen en krijgt bij toekenning dan een aantal jaren de tijd om deze lening weer af te lossen aan het garantiefonds; en vervolgens betaalt het Voucherfonds op haar beurt de lening met rente terug aan de overheid.

Reisondernemingen kunnen een liquiditeitslening aanvragen bij het Garantiefonds waarbij zij zijn aangesloten. SGR zal haar deelnemers binnenkort laten weten welke voorwaarden gelden en hoe de lening kan worden aangevraagd. Voor vouchers die door andere garantiefondsen worden gegarandeerd,  heeft de overheid ook een lening beschikbaar gesteld, maar verwijzen wij je naar dat garantiefonds. De verwachting is dat in februari 2021 de aanvraag bij SGR kan worden ingediend.
De overheid stelt voor SGR-deelnemers een bedrag beschikbaar van € 400 miljoen aan leningen voor  SGR-gegarandeerde vouchers.

Alle afspraken tussen overheid, garantiefonds en reisondernemingen worden nu verder in detail uitgewerkt. Ook is goedkeuring van deze afspraken nodig door de Europese Commissie.
Voorwaarden van de leningsfaciliteit worden dus nader ingevuld, maar wij kunnen nu aangegeven dat:
– de faciliteit wordt gegeven voor 80% van de voucherwaarde;
– de lening een looptijd heeft van max. 6 jaar;
– naast een basis-rentepercentage van de overheid een rente-opslag wordt geheven door SGR ter dekking van de kosten. Deze opslag loopt op gedurende de looptijd van de lening. Verstandig dus om op tijd af te lossen;
– per bedrijf max. € 50 mln. aan lening wordt uitgegeven. De allergrootste bedrijven zullen dus meer dan 20% direct uit eigen middelen moeten aanleveren.

Vanaf begin maart, één jaar nadat de eerste vouchers met SGR-garantie zijn uitgegeven, wordt verwacht dat terugbetaling aan de consument kan beginnen. In de komende maanden zullen alle details verder worden geconcretiseerd.

Vragen? Ongetwijfeld heb je als SGR-deelnemer vragen hierover. Lees hieronder of op de website van ANVR de antwoorden op jouw vraag. Deze worden regelmatig geactualiseerd en uitgebreid. Je kunt hier (pagina 17) de brief lezen die het Kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Veelgestelde vragen

  • Waarom moet ik € 5 per persoon per boeking afdragen?

    SGR introduceert per 1 februari 2021 een bijdrage ad € 5 per persoon per boeking. Er is een uitvoeringsregeling opgesteld met instructies voor reisondernemingen. Klik hier voor de uitvoeringsregeling.

    Met deze bijdrage zal SGR in staat zijn om voldoende vermogen opbouwen om leningen die door de Staat zijn verstrekt terug te betalen, naast de aflossingsverplichting van deelnemers aan SGR. Daarnaast kan SGR ook in de toekomst blijven voldoen aan het volledig garanderen van aanbetaalde reissommen.

  • Kan ik als reisagent een lening aangaan bij SGR?

    Ja, dat kan bij een door jou samengestelde reis. Als je als reisagent zelf pakketreizen hebt samengesteld, kun je een lening aanvragen met dezelfde voorwaarden als een touroperator.