Deelnemer worden

Wilt u met uw reisorganisatie deelnemer worden? Lees dan eerst de onderstaande informatie, onze Statuten, het Deelnemersreglement en de Uitvoeringsregeling aanvraag deelnemerschap goed door.
 
De belangrijkste informatie voor u als mogelijke nieuwe deelnemer vindt u in artikel 14 van de Statuten, in de artikelen 2 tot en met 6 van het Deelnemersreglement en in de Uitvoeringsregeling Aanvraag deelnemerschap. Het aanvragen van het deelnemerschap is alleen zinvol wanneer uw onderneming volledig aan deze reglementaire voorwaarden voldoet.
 
Wanneer u het deelnemerschap wilt aanvragen, maakt u dan de aanvraagkosten van € 600,00 over op IBAN: NL92 RABO 0300 0054 31 (BIC: RABONL2U), onder vermelding van de naam van uw onderneming en de omschrijving ‘aanvraagkosten’.  
 
Hierna kunt u de aanvraag doen door het volledig ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde bijlagen, op te sturen naar SGR. Welke bijlagen u moet meesturen vindt u op pagina 5 van het aanvraagformulier.
 
Na ontvangst van de aanvraagkosten en uw volledige aanvraagdossier beoordelen wij of uw onderneming aan de reglementaire voorwaarden voldoet. Ook brengen wij u dan op de hoogte van de nadere toelatingsvoorwaarden, waaronder de hoogte van de benodigde bankgarantie.
 
Wanneer u aan alle voorwaarden hebt voldaan wordt u ingeschreven als deelnemer. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

Het bestuur heeft de volgende deelnemersbijdragen vastgesteld:

(op basis van de totale bruto omzet)

 

Omzetcategorie (€)          Bedrag (€)

1. 0 – 0,25 miljoen                    270,00

2. 0,25 – 2,5 miljoen                870,00

3. 2,5 – 12 miljoen                1.440,00

4. 12 – 50 miljoen                 2.160,00

5. > 50 miljoen                       4.980,00

Per filiaal wordt van de deelnemer een extra bijdrage gevraagd van € 28,00, ongeacht de tariefinschaling.