Privacyverklaring & Cookiepolicy

Stichting Garantiefonds Reisgelden (verder te noemen SGR) respecteert jouw privacy en verklaart jouw persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. De persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SGR zal jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Jouw persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt SGR gegevens vast. Dit is het geval wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, je een schadeclaim bij ons indient, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, of anderszins contact heeft met SGR.

SGR gebruikt de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, claim, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Met wie delen we informatie
SGR kan uw persoonsgegevens delen met aan SGR gelieerde partijen zoals Stichting Calamiteitenfonds Reizen en SGRZ NV. Het is ook mogelijk dat wij jouw gegevens (gedeeltelijk) delen met (her)verzekeraars, curatoren, bewindvoerders, reisdienstverleners en andere dienstverleners of professionele adviseurs, zoals accountants en advocaten. SGR verstrekt alleen die gegevens aan derden die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten of indien SGR verplicht is tot het verstrekken van gegevens op grond van de wet.

Klikgedrag en bezoekgegevens website
Op onze website worden jouw IP-adres en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Hiermee kunnen wij de gebruikerservaring van de website verbeteren.

Cookies
SGR maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de website. Een cookie is een klein bestandje dat bij het bezoeken van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. De mogelijkheid bestaat bij sommige webbrowsers het gebruik van cookies uit te schakelen.

Google Analytics
Op de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics is onderdeel van Google en de informatie wordt daarmee verwerkt door een bedrijf in de Verenigde Staten. Lees meer over het algemene privacybeleid van Google en de Google Analytics security and privacy principles.

Inzage en correctie van jouw gegevens
Je kunt kennisnemen van de persoonsgegevens die SGR over je heeft. Als de informatie onjuist is kun je SGR verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kun je richten aan sgr@sgr.nl of per post via:
SGR
Postbus 4040
3006 AA Rotterdam

Op dit adres kun jeook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop SGR met uw gegevens omgaat. SGR is gerechtigd jou hiervoor eventueel kosten in rekening te brengen. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs bij jouw verzoek tot inzage bij te voegen voor de verificatie van jouw identiteit.

Internetsites van derden
Internetsites en -diensten van derden die toegankelijk zijn via deze website hebben hun eigen praktijken op het gebied van privacy en gegevensverzameling, onafhankelijk van SGR. SGR is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacybeleid, de gegevensverzameling of de daaruit voortvloeiende acties van die derden. Hoewel we ernaar streven om jouw persoonlijke informatie te beschermen, kan SGR de veiligheid van de informatie die je ons toestuurt niet verzekeren of garanderen. Je stuurt ons de gegevens dus op eigen risico toe.

Wijzigingen
SGR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring voor kennisneming van het privacybeleid van SGR.
Versie 201805