Calamiteitenfonds: Bijzonder Bijstand Buitenland

23 april 2020


Door het COVID-19 virus zijn veel Nederlandse reizigers vast te komen zitten in het buitenland. In de afgelopen weken is invulling gegeven aan de uitvoering van het convenant Bijzondere Bijstand Buitenland, waarin het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft samengewerkt met tal van private partijen zoals ANVR, het Verbond van Verzekeraars, de gezamenlijke Nederlandse Alarmcentrales en verschillende luchtvaartmaatschappijen. Doel van dit convenant is om hulp te bieden bij een veilige terugkeer naar Nederland van Nederlandse reizigers.

Betalis

Om uitvoering te kunnen geven aan het convenant geldt dat Nederlandse reizigers die een beroep doen op de ‘Bijzondere Bijstand Buitenland’ een eigen financiële bijdrage leveren, van respectievelijk €300 per persoon (binnen-Europa) en €900 (buiten-Europa). Stichting Calamiteitenfonds Reizen is aangewezen om de back-office te verzorgen van Bijzondere Bijstand Buitenland. Dit betekent dat zij onder andere het innen van de eigen bijdrage verzorgt. Het innen van de eigen bijdrage gebeurt in samenwerking met Financieel dienstverlener Betalis B.V. Het verwerken van de vele reisgegevens kost enige tijd. Hierdoor kan het zijn dat u niet direct na aankomst in Nederland een betaalverzoek voor de eigen bijdrage van het Calamiteitenfonds ontvangt. Vanaf week 18 starten wij met het versturen van de betaalverzoeken per e-mail/post.