Egypte.nl BV failliet

15 oktober 2018

Egypte.nl BV failliet

SGR heeft vastgesteld dat Egypte.nl BV te Amsterdam (www.egypte.nl), ook handelend onder seaseetravel.nl, in een situatie van financieel onvermogen verkeert.
Egypte.nl BV is niet langer in staat om geboekte reizen uit te voeren of toegezegde terugbetalingen te doen.

Egypte.nl BV/seaseetravel.nl was SGR-deelnemer tot 13 maart 2018.
Consumenten die voor of op 13 maart 2018 rechtstreeks bij Egypte.nl BV/seaseetravel.nl een reis onder de SGR-garantieregeling hebben geboekt gaan niet meer met Egypte.nl BV op reis en ontvangen zo spoedig mogelijk een bericht met instructies hoe zij reeds vooruitbetaalde reissommen van SGR terugbetaald kunnen krijgen.
Zij kunnen ook vooruitlopend op dit bericht via de pagina Schade claimen op deze site hun schadeclaim indienen.
Betalingen gedaan na 13 maart 2018 op boekingen die zijn gemaakt voor of op 13 maart 2018 vallen ook onder de SGR-garantieregeling.

De beëindiging van het SGR-deelnemerschap op 13 maart 2018 betekent dat reisovereenkomsten die vanaf 14 maart 2018 met Egypte.nl BV/seaseetravel.nl werden gesloten niet onder de garantie van SGR vallen.
Consumenten die vanaf 14 maart 2018 bij Egypte.nl BV/seaseetravel.nl boekten en financiële schade lijden wegens het financieel onvermogen van het bedrijf kunnen helaas geen beroep doen op de SGR-garantieregeling.
Zij kunnen hun vordering indienen bij de curator zodra deze is benoemd. Raadpleeg https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/zoeken/index om te zien of een faillissement is uitgesproken.

SGR adviseert klanten dringend geen betalingen meer aan Egypte.nl BV/seaseetravel.nl te doen voor nog niet aangevangen reizen, ook niet op uitdrukkelijk verzoek van een eventueel in de toekomst aan te stellen curator.
Betalingen gedaan na 5 oktober 2018 worden – ongeacht de boekdatum – niet meer door SGR gegarandeerd.

PS:
Consumenten die al een claim bij SGR hebben ingediend, en hierover nog geen bericht van SGR ontvingen, hoeven dit niet nogmaals te doen. De reeds ontvangen claim wordt binnenkort afgewikkeld.

    Deel dit artikel