Ook reisagent kan gebruikmaken van Voucherfonds

14 april 2021

Inmiddels is het Voucherfonds een feit en hebben tal van reisondernemingen een lening aangevraagd bij het Voucherfonds. In tegenstelling tot door sommigen wordt aangenomen, kunnen ook reisagenten gebruikmaken van dit Voucherfonds.

Het Voucherfonds is in het leven geroepen om vouchers, die zijn uitgegeven vanwege een door Covid-19 geannuleerde pakketreis of gekoppeld reisarrangement die vallen onder de Richtlijn Pakketreizen, te kunnen terugbetalen. Deze Europese regelgeving, de Richtlijn, legt de verplichting om de consument te beschermen alleen op aan de reisorganisator, de juridische wederpartij en daarmee de verantwoordelijke voor de uitvoering van de reis, en geldt niet voor de reisagent (doorverkoper/ bemiddelaar).

Maar, onder bepaalde voorwaarden, kunnen zowel reisorganisatoren als reisdoorverkopers gebruikmaken van het Voucherfonds en financiering krijgen. Het Voucherfonds bekijkt iedere aanvraag vanuit de bijzondere positie van pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen.

Als bijvoorbeeld de doorverkoper -in aanvulling op de doorverkoop van een pakketreis- ook zélf aanvullende reisdiensten heeft verkocht, kan voor die omzet -behaald met de aanvullende reisdienst- wél financiering worden verkregen; ook voor de eigen marge van de doorverkoper.
Echter, heeft een reisagent/bemiddelaar/doorverkoper een pakketreis van een reisorganisator doorverkocht, dan kan de doorverkoper voor dat deel van haar omzet geen financiering krijgen.

In de bijlage en natuurlijk ook op www.sgr.nl/voucherfonds wordt specifiek verder ingegaan op de rechten en plichten van reisorganisaties en doorverkopers als het gaat om de uitgifte van vouchers en het verkrijgen van financiering daarvoor. Uiteindelijk is alles erop gericht om reisondernemingen (reisorganisaties én reisagenten) met behulp van het Voucherfonds, dat consistent en zorgvuldig te werk gaat, te helpen bij het terugbetalen aan de klant.