Vrijstelling HHD AG (Interhome) ingetrokken

21 mei 2021

Het bestuur van SGR heeft besloten om met ingang van 21 mei 2021 de aan HHD AG (Interhome) verleende vrijstelling in te trekken. HHD AG (Interhome) heeft namelijk te kennen gegeven haar leveringsplicht richting consument en (na faillissement van D-rt/D-reizen BV) richting SGR niet langer na te komen.

Dit betekent dat vanaf 21 mei 2021 reisdiensten van HHD AG (Interhome) zullen vallen onder de risicodragende omzet van de retailer.