Schade claimen

Het laatste nieuws over een nieuwe schade (faillissement van een reisorganisatie) vindt u bij Nieuws.

Heeft u rechtstreeks een reis geboekt bij het failliete bedrijf en bent u nog niet op reis geweest of heeft u door dit faillissement tijdens uw vakantie kosten gemaakt die onder de garantieregeling vallen en voor vergoeding in aanmerking komen, dan kunt u een schadeclaim indienen bij SGR.

U kunt hiervoor op deze pagina het digitale “Schadeformulier voor reizigers” invullen en verzenden.
De benodigde bijlagen kunt u uploaden.

Lukt dit niet, dan kunt u het Schadeformulier consument, met de daarop genoemde bijlagen, per post of als mailbijlage opsturen naar SGR. Post- en mailadres staan op het formulier en op de pagina Contact.

SGR streeft ernaar elke ontvangen schadeclaim, mits voorzien van alle gevraagde bijlagen, zo snel mogelijk uit te keren.

Heeft u uw reis geboekt via een reisbureau dan zal het reisbureau u verder helpen.

Schadeclaim indienen door reisbureaus (bij faillissement reisorganisatie) > Deze tekst is geldig voor boekingen gemaakt tot en met 30 juni 2018.
Voor boekingen gemaakt vanaf 1 juli 2018 verwijzen wij retailers naar www.sgrz.nl, pagina Schade claimen

Wanneer het failliete bedrijf een reisorganisatie (touroperator) is voor wie u op grond van een agentuurovereenkomst reizen heeft verkocht die niet meer worden uitgevoerd, dan kunt u voor die klanten voor wie u de reissom al (deels) aan de reisorganisatie heeft doorbetaald met het Schadeformulier reisagent bij SGR een claim indienen.

Het is voor u als reisbureau (nog) niet mogelijk uw claim digitaal in te dienen.

Heeft u nog niet doorbetaald, dan stelt u de klant zelf schadeloos door het reisgeld dat nog in uw bezit is terug te betalen.

Let op: de inzendtermijn voor schadeclaims is twee maanden.

Schadeformulier voor reizigers

NAW-gegevens

Bankgegevens

Reisinformatie

Kosten

Totaal betaald
Niet vergoedbare kosten

Documenten toevoegen

Wij hebben de volgende documenten nodig:

  • De volledige boekingsbevestiging c.q. factuur van reisorganisator;
  • De bewijzen van uw betaling aan de reisorganisator
    (rekeningafschrift herkenbaar afkomstig van uw bank).

en indien u ter plaatse voor reisonderdelen heeft moeten betalen:

  • De facturen voor de ter plaatse betaalde reisonderdelen;
  • De bewijzen van uw betaling(en) ter plaatse
    (rekeningafschrift bank/creditcardmaatschappij).

Heeft u alles goed ingevuld?

Ik verklaar de juiste informatie te hebben gegeven en de juiste bewijsstukken als bijlage te hebben bijgevoegd. 

Ik cedeer (draag over) aan SGR mijn vordering op de hierboven vermelde reisorganisatie tot de hoogte van het bedrag dat ik van SGR zal ontvangen.

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de garantieregeling en de privacyverklaring van SGR.

Ik begrijp dat ik aan de voorlopige berekening op deze site geen rechten kan ontlenen.